قوانین و توافق نامه نیکمهر

1- به منظور استفاده از لایسنس نیکمهر برای محصولات نود 32و اینترنت سکیوریتی اجرای برنامه تنظیم کننده نیکمهر الزامی می باشد.برای توضیحات بیشتر کلیک کنید

2- بازگشت وجه در دو صورت امکان پذیر است، نخست آنکه مشکلی با محصول دریافتی باشد و یا مشکل از سمت ما باشد، دوم آنکه خریدار اشتباها چند مرتبه خرید کرده باشد.

3- ممکن است در روزی از سال جابه جایی سرور داشته باشیم که منجر به قطع شدن سرویس به مدت یک ساعت تا سه ساعت شود

4- فروش مجدد محصولات ما در اینترنت ممنوع بوده و در صورت رویت سرویس حذف می شود.

5- امکان ارسال پستی محصول وجود ندارد

6- در صورت نیاز به فاکتور باید با بخش پشتیبانی سایت ما تماس حاصل شود و فاکتور قابل ارائه مهر نخواهد داشت.

7- امکان ارسال پستی محصول وجود ندارد